Go to Top

En ces temps complexes, toutes les solidarités, même symboliques, sont les bienvenues.
Le chocolatier belge NAO se joint à la population belge pour remercier le monde médical
pour son professionnalisme et son dévouement.
Mille sachets/colis seront distribués au personnel médical de première ligne dans différents hôpitaux du pays.
 
In deze complexe tijden is alle solidariteit, zelfs symbolisch, welkom.
Belgische chocolatier NAO sluit zich aan bij de Belgische bevolking om de medische wereld te bedanken voor zijn professionaliteit en toewijding.
Er zullen duizend zakjes/pakketten worden uitgedeeld aan eertslijns medisch personeel in verschillende ziekenhuizen in het hele land.
 
In these complex times, all solidarity, even symbolic, is welcome. Belgian chocolate maker NAO joins the Belgian population to thank the medical world for his professionalism and dedication.
A thousand sachets/packages will be distributed to front-line medical staff in different hospitals across the country.
 
L’union fait la force - Eenheid is kracht - Unity is strength
Le chocolat fait la joie – Chocolade is vreugde – Chocolate is joy
Prenez soin de vous – Zorg goed voor jezelf – Take care of yourself
close-link